Stöd och insatser vid adhd

Det finns ingen metod som botar adhd, däremot finns metoder för att begränsa symtomen och förhindra tillkommande svårigheter. Det som har visat sig mest effektivt är att kombinera psykosociala och pedagogiska insatser med medicinering. En stor del av det stöd som vi ger handlar om att informera om vad funktionsnedsättningen innebär och ge råd kring hur man kan hantera den.

Inom Habilitering & Hälsas finns verksamheten Adhd-center, som är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående. Adhd-center erbjuder ett brett utbud av kurser, föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter. 

Föräldrar och andra anhöriga till barn och ungdomar med adhd erbjuds en grundutbildning om adhd, där man även får lära sig strategier för att hjälpa barnet/ungdomen i vardagen på bästa sätt. Barn, tonåringar och unga vuxna i åldern 9-25 år får också information om sin funktionsnedsättning i form av åldersanpassade gruppträffar.

Adhd-center håller också varje termin ett stort antal fristående föreläsningar som del av vårt fördjupande utbud. Dessa föreläsningar och seminarier täcker olika aspekter av adhd och övrigt som efterfrågas av de familjer och unga vuxna som har kontakt med oss. Varje termin hålls även öppna föreläsningar om adhd för alla intresserade.
> Adhd-center

​Är du över 25 år?

Du som är över 25 år och har diagnosen adhd kan få råd, stöd och behandling samt utbildning i vardagsstrategier via den vuxenpsykiatriska öppenvården. 
> Mer information om stöd och behandling vid adhd för vuxna (1177.se)

​Rådgivning

Adhd-center har en egen upplysnings- och rådgivningstjänst dit du kan ringa eller mejla om du har frågor om diagnosen, stöd och rättigheter, skola och annat. 

Ring 08-123 355 30 eller mejla adhd-center@sll.se

​Informationsmaterial

​Adhd-center har ett brett utbud av informationsmaterial om adhd och samhällsstöd i form av broschyrer, faktablad, litteraturtips och filmer. 
> Adhd-centers informationsmaterial