Stöd och insatser vid dövblindhet

Habiliteringens insatser

Vi ger information om:

  • funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen
  • samhällservice, hjälpmedel och kommunikation
  • olika aktuella ämnen vid temakvällar

Insatser

  • kartläggning av önskemål och behov
  • habiliteringsplan
  • stöd i kontakt med instanser och myndigheter
  • kommunikationsträning
  • stöd vid anpassning till ny situation
  • kris- och samtalsstöd
  • gruppverksamhet till exempel samtalsgrupp

Mottagningar

Dövblindteamet vänder sig till barn, ungdomar och vuxna personer med dövblindhet boende i Stockholms län och deras närstående. Vi ger råd och stöd samt viss träning och behandling. Teamet samverkar med andra verksamheter som arbetar för och med personer med dövblindhet.

> Dövblindteamet

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer.

> Tolkcentralen