Dövhet

Att vara döv innebär mer än att inte höra. Det är också en kulturell och social identitet. Den som använder teckenspråk som sitt främsta kommunikationsmedel kallar sig ofta döv, oberoende av hur mycket man hör.

Många döva ser sig som en del av en språklig minoritetsgrupp.