Stöd och insatser vid intellektuell funktionsnedsättning

Habiliteringens insatser till en person med intellektuell funktionsnedsättning beror helt på individen förmåga, svårigheter och behov.

Olika grader och uttryck av funktionsnedsättningen kräver olika typer av insatser.

Vid en intellektuell funktionsnedsättning tillkommer ibland andra funktionsnedsättningar som kan kräva samordning mellan habiliteringens olika instanser.

En person med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas under hela livet. Det stöd som ges behöver därför omprövas och förändras fortlöpande.