Fritid och träning

På denna sida finns information om fritidsaktiviteter, träning och idrott för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.

> Badkläder och inkontinenshjälpmedel
> Center för sinnesstimulering - Lagunen
> Fritidsnätet
> Funktionshindersguiden
> Parasport Stockholm
> Motorik & träningscenter
​> Simhallar och utomhusbassäng
> Slingan - att köra slingstyrd Akka-platta
> Stockholms stad - Kultur och fritid 
> StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd
> Studieförbundet vuxenskolan

Badkläder och inkontinenshjälpmedel

Man kan få skyddsbyxa förskrivet av barnmorska, distriktsköterska, gynekolog, urolog och uroterapeut. 
> Hitta inkontinenshjälpmedel - 1177.se

Center för sinnesstimulering - Lagunen

Lagunen har åtta rum för sinnesstimulering samt ett café. Sinnesrummen har olika teman och kan erbjuda både aktivitet och avslappning. Personalen som är med ska ha gått Lagunens medföljarutbildning.
> Center för sinnesstimulering Lagunen - habilitering.se 

Fritidsnätet

Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. Man kan via en filterfunktion hitta aktiviteter som vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar, bland annat flerfunktionsnedsättning. Man kan även registrera sig för att få deras nyhetsbrev via e-post. 
> fritidsnatet.se 

Funktionshindersguiden

På Funktionshindersguiden hittar du information om många olika webbsidor som har fritidsaktiviteter för personer med olika funktionsnedsättningar.
> Om fritid på funktionshindersguiden - habilitering.se

Motorik & träningscenter

​Träningsteam för vuxna från 18 år. Remiss behövs ej.
På centret finns även ett dysfagiteam och ett andningteam och här krävs remiss från habiliteringscenter. 
> Motorik & träningscenter - habilitering.se

Parasport Stockholm

På Parasport Stockholms kan du hitta information och få hjälp med kontaktuppgifter till idrottsföreningar som har träning för personer med flerfunktionsnedsättning, bland annat bocciahallowicksimningridning, segling, Totalskidskolan i Åre och Friluftsfrämjandets handikappskidskola i Flottsbo.
> Kontakta oss - parasport.se 

Simhallar och utomhusbassäng​

Här finns tillgängliga simhallar och utomhusbassäng i Stockholmsområdet. På Beckomberga simhall i Bromma och Solskiftesbadet i Åkersberga finns även tillgänglig bubbelpool.
> Beckomberga sim- och idrottshall​
> Snabbguide tillgänglighet i Stockholm stads sim- och idrottshallar – stockholm.se
> Hitta och jämför simhallar i Stockholm stad – stockholm.se
> Solskiftesbadet i Åkersberga – medley.se
> Stora Sköndals utomhusbad – stockholm.se 

Slingan 

Slingan erbjuder personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet att träna självständig förflyttning med hjälp av en Akkaplatta. Ingen remiss behövs för att prova Slingkörning. Slingan finns i Lagunens lokaler, på Rosenlund.
> Slingan - habilitering.se 

Stockholm stad - Kultur och fritid

Fritidsutvecklarna i Stockholm stad hjälper till så att det ska finnas bra saker att göra på din fritid. Man kan även prenumerera på deras nyhetsutskick via mail och på så vis få tips, även om man inte bor i Stockholms kommun. 
> Kultur och fritid - stockholm.se 
> Fritidstips till din e-post - stockholm.se 

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

På StoCKK kan du få tips om kognitivt och kommunikativt stöd som bland annat kan användas som vid fritid, träning och idrott. 
> StoCKK - habilitering.se 
> Öppet hus i visningsmiljön på StoCKK - habilitering.se 
> Material från StoCKK - habilitering.se

Studieförbundet vuxenskolan

Studieförbundet vuxenskolan anordnar kurs i liggande dans för personer med flerfunktionsnedsättning. 
> Liggande dans - sv.se