Hälso- och sjukvård för barn upp till 18 år med flerfunktionsnedsättning

Barn som har flerfunktionsnedsättningar får sitt medicinska stöd från barnsjukhusen. Det kan handla om utredning av medicinska tillstånd och diagnoser, läkemedelsbehandling, operationer, läkarintyg med mera. På barnsjukhusen finns specialistläkare och annan personal. Barn och närstående kan få stöd via barnsjukhusen tills barnet fyller 18 år. 

Barnsjukhusen och Habilitering & Hälsa samarbetar kring olika frågor. Läkare från barnsjukhusen ger regelbunden konsultation till personal som arbetar på Habilitering & Hälsa.
 

​> 1177 Vårdguiden – 1177.se
> Astrid Lindgrens barnsjukhus – karolinska.se 
> Bron (app för barn) – karolinska.se 
> Centrum för sällsynta diagnoser – karolinska.se 
> Guide: Att vistas på sjukhus med flerfunktionsnedsättning – anhoriga.se
> Habilitering & Hälsa – habilitering.se 
> Hembesök av jourläkare – 1177.se
> Kunskapsstöd om Hälsa för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - anhoriga.se 
> narkoswebben.se
> Sachsska barn- och ungdomssjukhuset – sodersjukhuset.se