Kommunikation

Här finns en sammanställning av tips som kan underlätta kommunikation och delaktighet vid olika vårdbesök.

> AKK
> Appar för stöd i vårdsituationer
> Besökshjälpen
> Bildsamt
> Bildstöd
> KomHIT – Kommunikationsstöd i vårdsituationer
> Min bok
> Min guide till säker vård
> RättVisat – mitt digitala kommunikationspass​
> StoCKK

AKK

Personer med flerfunktionsnedsättning behöver någon slags AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). AKK är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och kan vara allt från enkla bilder eller fotografier till talapparater och datorer med olika styrsätt. Det kan även handla om kommunikation via till exempel kroppsspråk, mimik, ljud och förändrad andning. Vid alla former av AKK är omgivningens stöd avgörande för hur kommunikationen kommer att fungera. Den närmaste omgivningen behöver lära sig att förstå personens sätt att kommunicera på. 

> Om kommunikation – habilitering.se 
> Om rätten till kommunikation – kom-hit.se 

Appar för stöd i vårdsituationer

Broschyr med förslag på appar som kommunikativt och kognitivt stöd i mötet mellan vårdpersonal och patient.

Besökshjälpen​

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- och tandvårdsbesök. Foldern kan fyllas i före besöket tillsammans med någon som känner en väl och tas med till besöket. Under besöket skrivs en sammanfattning och vad som kommer hända efter besöket. Foldern tas med tillbaka hem där man kan välja att dela information med dem som behöver få ta del av den.  
> Besökshjälpen – habilitering.se 

Bildsamt

Bildsamt är ett treårigt projekt som drivs med medel från Arvsfonden. Har tar man fram material för att kunna ha förebyggande samtal om våld, kunna reda ut när man misstänker att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis, socialtjänst och psykolog. 
> bildsamt.se
> Reda ut-häfte om våld - bildsamt.se 

Bildstöd

Här kan man söka och hitta färdigt bildstöd redo att användas i sjukvården och tandvården. Man kan även skapa eget bildstöd i form av karta, knippa, schema eller bild och text. Bildstöden kan skrivas ut och delas. Man behöver registrera ett användarkonto för att komma åt tjänsten.  
> bildstod.se
> Instruktionsfilm (4 minuter) om att skapa egna bildstöd - youtube.se  
> Instruktionsfilm (3 minuter) om översättningsfunktionen i bildstöd.se - youtube.se 

KomHIT – Kommunikationsstöd i vårdsituationer

KomHIT är en nationell webbresurs. Här finns bland annat filmer och information om rätten till kommunikation, hur man kommer igång med bildstöd och olika filmande utbildningspaket. Här finns även KomHIT Flykting med material på tio olika språk.
> KomHIT – kom-hit.se 
> KomHIT Flykting – kom-hit.se

Min bok - ett informationshjälpmedel

Min bok är ett informationshjälpmedel för personer som har många kontakter inom vård och omsorg. Min bok kan vara till nytta för vård- och omsorgspersonal och avlastande för anhöriga. Boken samlar viktig information som man vill och behöver sprida till andra.
> Min bok – 1177.se Jönköping

Min guide till säker vård

Syftet med den här guiden är att öka möjligheterna att medverka till en trygg
och säker vård. Guiden innehåller generell rådgivning och information för personer som har upprepade kontakter med vården. Den är inte framtagen eller anpassad för personer med flerfunktionsnedsättning.
> Min guide till säker vård – pdf på socialstyrelsen.se 

RättVisat - digitalt kommunikationspass som app

I appen RättVisat kan man lägga in text, ljud, bild och film som kan underlätta kommunikation och information i vardagen. I nuläget kan appen laddas ned till Ipad.  
> RättVisat - mitt digitala kommunikationspass – brackediakoni.se   

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognigitv stöd (StoCKK)

På StoCKK kan man få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. I visningsmiljön finns en vägg som visar exempel på kognitivt och kommunikativt stöd vid vårdsituationer. 
> StoCKK – habilitering.se
> Öppet hus i visningsmiljön på StoCKK – habilitering.se