Vanliga svårigheter

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta ät- och sväljsvårigheter, smärta och tonusförändringar (förändringar i musklernas funktion).

Vänligen observera att innehållet på webbsidan håller på att uppdateras.

> Smärta 
> Ät- och sväljsvårigheter (dysfagi)

Smärta

Det är vanligt med smärta hos personer med flerfunktionsnedsättning. Smärtan kan vara svår att upptäcka och omgivningen behöver vara uppmärksam på beteendeförändringar och andra tecken på smärta. Det är även viktigt att förebygga smärta. 

Vid misstanke om smärta – kontakta ditt habiliteringscenter eller din behandlande läkare. Dokumentera alla smärtsymtom och ta med dokumentationen till vårdbesöketVid allvarlig akut smärta kontakta 1177 eller larma 112.

Orsaker
Det finns många olika orsaker till smärta hos personer med flerfunktionsnedsättning. Smärta kan bero på sjukdom eller nedsatt funktion i till exempel mag-tarmkanal, mun-svalg, urinvägar eller i muskler och skelett. Smärta kan även orsakas av nödvändig vårdande behandling såsom en operation. Andra orsaker kan vara tryck och skav från kläder, ortoser eller hjälpmedel på grund av stillasittande eller liggande i samma läge under en längre tid. Smärta kan även orsakas av till exempel tandvärk, halsont, munblåsor, mensvärk, huvudvärk, benbrott eller hjärtproblem. 

Symtom 
Smärtsymtomen kan vara diffusa, svåra att upptäcka och uttryckas på många olika sätt. Omgivningen behöver vara observant om en person inte alltid själv kan förmedla att man har ont eller var det gör ont. Ett förändrat beteende är viktigt att notera eftersom det kan vara tecken på smärta. Exempel på smärtsymtom:

 • andningsförändringar 
 • apati och tillbakadragenhet
 • beröringskänslighet
 • ​försämrad aptit
 • förändringar i ansiktsuttryck såsom grimaser, ihopbitna tänder, snabba blinkningar, stängda eller kisande ögon
 • förändringar i huden – hudfärg, svettningar eller kallsvettningar
 • förändringar i humör och kroppsspråk
 • förändringar i verbala uttryck – suckar, gnyr, ropar, skriker eller högljudd andning
 • förändringar i sömn- och vilomönster
 • förändrat rörelsemönster såsom stelhet, ökad eller minskad muskelspänning eller gungande rörelser
 • minskad delaktighet, ork eller lust
 • oro, tårar eller gråt
 • ökad puls 

Kartläggning
Det är viktigt att ha kännedom och kunskap om den person man jobbar med för att kunna uppmärksamma avvikelser och förändringar i beteende eller humör. Var uppmärksam och dokumentera smärtsymtom samt var, när och hur länge smärtan varar. Dokumentera även eventuell användning av smärtlindrande medicin.   

Det finns olika verktyg och dokument som kan användas. Kartläggning görs för att ta reda på varför man har ont och för att kunna ge rätt behandling. Vi rekommenderar att man alltid har kontakt med vårdpersonal vid kartläggning, bedömning och vid uppföljning av smärta och misstänkt smärta. 

BOSS (Beteende Observation & Skattning av Smärta) är ett exempel på kartläggningsverktyg som används inom vården. Det är framtaget för yngre personer men används även för att bedömma smärta hos vuxna med nedsatt kommunikationsförmåga. För rådgivning eller frågor- kontakta behandlande vårdpersonal eller vägledaren för vuxna med flerfunktionsnedsättning. 

Behandling

För att kunna lindra och behandla smärtan behöver man ta reda på smärtans orsak. Behandlingsalternativen varierar beroende på orsak och behöver vara individuellt utformade. Det är även viktigt att förebygga smärta.  

Mer om smärta
>Om smärta på nka – anhoriga.se 
>Utbildning om smärta Habilitering & Hälsa – habilitering.se 
Habilitering & Hälsa anordnar en halvdags utbildning varje år.

Ät- och sväljsvårigheter (dysfagi)

Det är mycket vanligt att personer med flerfunktionsnedsättning har ät- och sväljsvårigheter. 

Ät- och sväljsvårigheter kan leda till att man får mat och dryck i luftvägarna med febertoppar eller lunginflammation som följd. Att förebygga felsväljning är högt prioriterat. 

Vid misstanke om ät- och sväljvårigheter – kontakta ditt habiliteringscenter eller din behandlande läkare. Dokumentera alla symtom och ta med dokumentationen till vårdbesöket. Vid allvarlig andningsproblematik kontakta 1177 eller larma 112. 

Orsak
Att svälja är en komplex funktion. Orsaker till ät- och sväljsvårigheter kan vara nedsatt funktion av musklerna som ska koordineras när man äter, nedsatt känsel i mun och svalg eller mun- och tandproblem. Försvårande omständigheter kan vara att inte vara beredd på att få mat eller dryck i munnen, matens konsistens eller en felaktig sittställning. 

Symtom
Slembildning, rossling andning, hes röst, hosta, kväljningar och tårar i ögonen i samband med måltid är vanliga symtom på ät- och sväljsvårigheter. Även hosta cirka 15 minuter efter måltid kan vara tecken på att mat kommit ned i luftstrupen. Oro eller ovilja i samband med måltid är vanliga symtom. Andra symtom kan vara febertoppar och andningsbesvär som inte hör ihop med förkylning. Även viktnedgång kan vara tecken på ät- och sväljsvårigheter. 

Kartläggning
Personalen som ger mat behöver ha kunskap om och vara uppmärksam på symtomen. Man behöver även vara uppmärksam på eventuell förekomst av till exepmel smärta i tänder eller tandkött, munsvamp, magsmärtor och refluxproblematik. Dokumentera symtomen. Logopeden på habiliteringscenter hjälper till med ytterligare kartläggning och råd kring ät- och sväljsvårigheter.  

Behandling
För att behandla och underlätta behöver man ta reda på orsakerna till ät- och sväljsvårigheterna. Behandlingsalternativen varierar och är individuellt utformade. Det är även viktigt att förebygga felsväljningar. 

Mer om ät- och sväljsvårigheter
​> Dysfagiteam – habilitering.se
> Dysfagi och nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning – habiliteing.se
> Många har svårt att tugga och svälja – habilitering.se
> Tugga och svälj- en komplicerad process – habilitering.se 
> Poddavsnitt om ät- och sväljsvårigheter - habilitering.se