Barn, ungdomar och vuxna med förvärvad hjärnskada

En hjärnskada kan drabba vem som helst i alla skeden av livet. Vilka konsekvenserna blir beror på vilken typ av hjärnskada det är, hur stor skadan är, vilka delar av hjärnan som skadats och faktorer som till exempel andra sjukdomar eller personens ålder.

När en vuxen person drabbas av en förvärvad hjärnskada så skadas en hjärna som redan är färdigutvecklad. När den vuxna personen börjat återhämta sig kan man se vilka färdigheter och funktioner som är påverkade eller har fallit bort. Hos ett barn som skadas drabbas en hjärna i utveckling och konsekvenserna av skadan kan blir märkbara långt senare.

Barn

I Sverige är det främst trafik- och fallolyckor som är orsak till att barn får hjärnskador. Hjärnskador kan också orsakas av en hjärntumör, eller av infektioner. I många fall blir resultatet osynliga funktionsnedsättningar. Skadan kan leda till att barn får bestående svårigheter med inlärning, koncentration och minnesfunktioner. Det är inte ovanligt att barn som skadats tidigt i livet halkar efter sina jämnåriga i utvecklingen allt eftersom kraven ökar under skoltiden.

Ungdomar

Att drabbas av en hjärnskada i tonåren kan vara mycket smärtfyllt. Ungdomen är en tid då man prövar nya saker och lär känna sig själv inför självständigheten i vuxenlivet. Ungdomar med förvärvad hjärnskada går också igenom denna mognadstid, men de kan ha större svårigheter att hitta balansen mellan självständighet och den fysiska och kognitiva förmågan.

Depression är vanligt i den här åldersgruppen och unga människor som måste brottas med de svårigheter som en hjärnskada innebär, kan vara ännu mer sårbara.

Vuxna

En hjärnskada kan dramatiskt förändra livet för personen  och dennes närstående. Livet förändras kanske för alltid. Personen som drabbats kan ha svårt att återgå till tidigare aktiviteter som till exempel studier eller arbete och det kan vara svårt att återta tidigare sociala roller och att klara vardagens krav.

Det är inte alltid så lätt att veta eftersom en del funktioner fungerar som förut medan andra kan vara mycket påverkade. Ibland har man svårt att känna igen sig själv då även känslolivet och personligheten kan ha blivit förändrade. Det kan vara svårt att känna tillit till den egna förmågan eftersom den är förändrad och dessutom kan variera i olika situationer. Rollen som hjälpbehövande kan för många kännas ovan och svår att finna sig tillrätta i.