Stöd och insatser vid förvärvad hjärnskada

Habiliteringen kan ge råd, stöd och behandling för att förbättra livssituationen och för att man ska klara vardagstillvaron så bra som möjligt.

Insatser för barn med förvärvad hjärnskada

Barn (2-17 år) med lindrig förvärvad hjärnskada som har medfört varaktiga kognitiva funktionsnedsättningar kan söka råd och stöd på Hjärnteamet barn.

> Hjärnteamet barn

Barn (2-17 år) med medelsvår till svår förvärvad hjärnskada med omfattande kognitiva, motoriska och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar kan söka råd och stöd på lokalt habiliteringscenter för barn.

Kompletterande stöd kan ges av:

> Habiliteringens resurscenter
> Center för sinnesstimulering Korallen (0-12 år)
> Center för sinnesstimulering Lagunen (från 13 år)
> Motorik- & träningscenter
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Insatser för vuxna med förvärvad hjärnskada

Personer från 18 års ålder med svår förvärvad hjärnskada som har inträffat mellan 13-64 års ålder och som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 2 eller 3, kan söka råd och stöd på Hjärnskadecenter.

> Hjärnskadecenter vuxna

Kompletterande stöd kan ges av:

> Habiliteringens resurscenter
> Center för sinnesstimulering Lagunen (från 13 år)
​> Motorik- & träningscenter
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga