Kropp, rörelse och motorik vid intellektuell funktionsnedsättning

Problem med motorik och rörelse kan påverka hälsa, självständighet och förmågan att delta i aktiviteter i det dagliga livet.

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan ha problem med överrörlighet i leder, led eller skelettdeformiteter, onormal muskelspänning eller muskelsvaghet. Man kan också ha svårt med balans och koordination av rörelser. Barn med intellektuell funktionsnedsättning har ofta en försenad motorisk utveckling, exempelvis sen gångdebut och ibland också svårigheter med både grov- och finmotoriska färdigheter. Svårigheterna kan finnas kvar upp i vuxen ålder. Det kan till exempel vara svårt att cykla, åka skridskor eller bära en bricka. Man kan ha en begränsad förmåga att gå längre sträckor eller ha svårt att förflytta sig på ojämnt underlag och i vissa miljöer.

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär ofta att man har en begränsad rumsuppfattning. Många har svårt att på egen hand hitta till nya platser. Förmågan att själv kunna ta sig runt i omgivningen genom att använda allmänna kommunikationsmedel kan också vara nedsatt. Personer med intellektuell funktionsnedsättning som har en låg muskelspänning och ledinstabilitet kan ha svårigheter att hitta en stabil sittposition eller svårighet att hantera olika vardagliga föremål. 

Exempel på habiliteringsinsatser

Habiliteringen kan ge råd och tips om hjälpmedel och bostadsanpassning för att skapa en mer tillgänglig miljö. Exempelvis ger man föreläsningen Bostadsanpassning – vad är det som gäller? Det är en öppen föreläsning för alla intresserade med målgruppen anhöriga. Föreläsningen ger kunskap om lagar och regelverk kring bostadsanpassning.

> Se kalendariet för föreläsningar

Träning

Träning av motoriska färdigheter, styrka, kondition, balans och koordination, kan ske i grupp, genom till exempel bassängträning, ridning, styrketräning eller gruppgymnastik. Sådan gruppverksamhet erbjuds framförallt till barn. Syftet är förbättra styrka, kondition, balans och koordination, vilket kan leda till förbättrad hälsa, förbättrade möjligheter till ökad självständighet och underlätta aktiviteter i dagliga livet.

Upplevelser

Center för sinnesstimulering erbjuder en spännande och lustfylld miljö där närhet, kommunikation och samspel står i centrum. Här kan personer med funktionsnedsättning få varierande sinnesupplevelser.

Korallen tar emot barn med omfattande funktionsnedsättning i åldrarna 0-12 år.

Lagunen vänder sig till ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättning i åldrarna 13-65 år.