Barn, ungdomar och vuxna med rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan göra det svårt att klara vardagen med av- och påklädning, hygien, måltider och förflyttning. När man blir vuxen ökar kraven på förmågan till självständighet, något som kan vara en stor utmaning för den som lever med motoriska funktionsnedsättningar.

Barn och unga

Motoriken har stor betydelse för barnets förmåga att leka och utvecklas. Ett barn som har en rörelsenedsättning behöver därför stöd, träning, behandling, miljöanpassning och kanske hjälpmedel för att skapa förutsättningar och underlätta utvecklingen.

I takt med att barnet växer, utvecklas och får andra behov bör insatserna och stödet anpassas i nära samarbete med familjen och barnet.

Förändring över tid

Rörelseförmågan vid vissa funktionsnedsättningar varierar med ålder. I vuxen ålder kan funktionsförmågan försämras och många personer med rörelsenedsättning upplever ett tidigare fysiskt åldrande än personer utan funktionsnedsättning.

Förflyttning och förmågan att hantera föremål är grundläggande behov är det viktigt med uppmärksamhet på förändringar och att tidigt sätta in åtgärder vid tecken på försämring.

Vuxen

Rörelsehinder kan göra det svårt att klara vardagen med av- och påklädning, hygien, måltider och förflyttning. När man blir vuxen ökar kraven på förmågan till självständighet och  man behöver få stöd till att finna strategier för att öka sin självständighet. 

För en person som har ett medfött rörelsehinder kan målet med habiliteringsinsatserna vara att träna upp och öka antalet nya förmågor, behålla rörelseförmågan och uppnå en så bra hälsa och välbefinnande som möjligt.