CVI, cerebral synsvaghet – en filmad föreläsning

CVI, cerebral visual impairment, är en synskada som kan uppstå till följd av skador i hjärnan. Barn som föds för tidigt är extra känsliga eftersom hjärnans blodförsörjning inte är färdigutvecklad.

Lena Jacobson, docent, barnögonläkare föreläser om CVI - cerebral synsvaghet. Filmen är uppdelad i fem avsnitt: 

  • Synsystemets utveckling

  • Synskärpa och synfält
  • Ögonmotorik och syntolkning
  • Hur kan man underlätta
  • Samtal med Mikael Hedlund​ som själv har CVI

> Se CVI-föreläsningen