Stöd och insatser vid rörelsenedsättning

Rörelsenedsättning medför ofta svårigheter i vardagen vilket innebär det att personen måste lägga mer energi på att genomföra de dagliga rutinerna än personer utan funktionsnedsättning.

Habiliteringens uppdrag är att ge råd och stöd, konsultation och handledning till personer med rörelsenedsättning och deras nätverk.