Artrogryphos

Artrogryphos är ett syndrom, det vill säga en samling av symptom bestående av rörelseinskränkning (kontrakturer) i flera leder och förlamningar i en eller flera muskler som rör den aktuella leden.

Artrogryphos eller Artrogryphosis Multiplex Congenita, som ibland förkortas AMC,  betyder:

  • Arthro - led
  • Gryphos - böjd
  • Multiplex - många
  • Congenita - medfödd

Armar och ben kan vara stela i rak eller böjd ställning. Hudvecken på armbåge och knä kan saknas. Ansiktet kan vara lite assymetriskt.

Orsaken till Artrogryphos är okänd.

Artrogryphos medför olika grader av rörelsenedsättning. Den som har Artrogryphos måste hela livet underhålla sina leder med kontrakturprofylax för att bibehålla funktioner. De flesta med Artrogryphos har behov av hjälpmedel för sitt dagliga liv.

Kunskapsteam för artrogryphos

Habilitering & Hälsa har ett kunskapsteam för artrogryphos. Om du har frågor om kunskapsteamet eller artrogryphos, kan du ta kontakt med Kristina Gustafsson Bonnier som samordnar teamen. Se länk för kontaktuppgifter och mer information.

> Kunskapsteam