Williams syndrom

I Sverige föds 4-5 barn om året med Williams syndrom. Inom Stockholms län bor ett 30-tal personer med denna diagnos.

Många - minst hälften av alla med föds med hjärtfel, oftast förträngning av aorta. Spädbarnstiden är ofta problematisk med bland annat uppfödningssvårigheter och onormalt sömnbeteende. Diagnosen fastställs genom DNA-analys.

Många personer med Williams syndrom har fått sin diagnos sent i livet. Är symptomen vaga vet man sällan vem man ska vända sig till. Det finns troligen de med som inte fått diagnos.

Kunskapsteam för Williams syndrom

Habilitering & Hälsa har ett kunskapsteam för Williams syndrom. Om du har frågor om kunskapsteamet eller Williams syndrom, kan du ta kontakt med Kristina Gustafsson Bonnier som är samordnare för teamen. Se länk för kontaktuppgifter och mer information.

> Kunskapsteam