Sällsynta hälsotillstånd (sällsynta diagnoser)

Till de sällsynta hälsotillstånden (tidigare kallat sällsynta diagnoser) räknas sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Habilitering & Hälsas kunskapsteam

Habilitering & Hälsa har kunskapsteam kring fem sällsynta hälsotillstånd samt ryggmärgsbråck
> Kunskapsteam för sällsynta diagnoser - habilitering.se 

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Syftet är att samordna medicinska och psykosociala insatser inom SLL samt bidra till informationsspridning och utbildning och därmed förbättra situationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.
> Centrum för sällsynta diagnoser - karolinska.se

Socialstyrelsen kunskapsdatabas

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd ​ finns information om närmare 300 ovanliga diagnoser och nya tillkommer kontinuerligt.
> Socialstyrelsens databas om sällsynta hälsotillstånd

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD) jobbar på uppdrag av Socialstyrelsen och ansvarar för att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser.
> Nationell Funktionen Sällsynta Diagnoser - nfsd.se

Ågrenska

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.
> Ågrenska - agrenska.se 

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.
> Riksförbundet Sällsynta Diagnoser - sallsyntadiagnoser.se