Misstanke om hot eller våld

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvar för att upptäcka, ge stöd, agera och förebygga våld samt allvarliga missförhållanden och dess konsekvenser.

Inom Habilitering & Hälsa finns riktlinjer som personalen ska använda sig av i habiliteringsarbetet om de misstänker att en patient är eller har varit utsatt för hot eller våld.

Syftet med Habilitering & Hälsas riktlinjer är att bidra till en ökad kunskap och medvetenhet om hur man kan agera vid våld och allvarliga missförhållanden, vilket kan förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättningar.