Munnens funktion vid sällsynta hälsotillstånd (sällsynta diagnoser)

Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med sällsynt hälsotillstånd (tidigare kallat sällsynta diagnoser). Det kan ge stora konsekvenser på livskvalitén. För att kunna äta, svälja och prata så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar kan barn behöva träna munnens muskler, känsel och tuggförmåga.

Mun-H-Center har tagit fram filmer som visar hur träning kan gå till och hur man tänker kring träning. 

> Filmer om munnens funktion och träning vid sällsynta hälsotillstånd