Forskningsprojekt

Habiliteringens resurscenter håller i två forskningsprojekt. Navigator ACT är ett föräldraträningsprogram och Scope är en webbaserad kurs för unga om autism.

Navigator ACT

Navigator ACT är en gruppbehandling för föräldrar som upplever stress eller annat dåligt mående kopplat till sitt föräldraskap för ett barn med funktionsnedsättningar. Syftet är att hitta förhållningssätt i vardagen som främjar välmående. Behandlingen utvärderas i ett forskningsprojekt tillsammans med KIND vid Karolinska institutet.
> Mer om Navigator ACT

Scope

Scope är en webbaserad kurs för unga 16-25 år som har en diagnos inom autismspektrumet. Kursen utvärderas i ett forskningsprojekt tillsammans med KIND vid Karolinska institutet.
> Mer om Scope