Handledning och rådgivning till dig inom Habilitering & Hälsa

Habiliteringens resurscenter ger handledning i behandlingsarbetet till dig som arbetar inom Habilitering & Hälsa. Vi ger också rådgivning i avgränsade frågeställningar från dig som behandlare.

Resurscenter ger handledning i behandlingsarbetet till medarbetare inom organisationen. Det kan handla om förhållningssätt till patient och nätverk, planering och utförande av åtgärder och sortering och prioritering i ärenden.

Vi handleder också i behandlingsarbetet inom områdena kommunikation, mat och ätande, personlig vård, problembeteenden, psykisk ohälsa, sexuell hälsa, sociala relationer, stress och krav samt sömn och dygnsrytm. 

Vi ger också råd via telefon eller mejl kring avgränsade frågeställningar från behandlare inom organisationen. Det kan vara frågor om AKK, anpassad teknik och styrsätt, appar och programvaror, bildstöd, sexuell hälsa/könsidentitet, språkträning, struktur i vardagen samt tid och planering och rutiner.

Du som medarbetare hittar anmälningsblankett till handledning och/eller rådgivning på Insidan, bläddra ner en bit på sidan:

Länk till Insidan

 Du kan också ringa våra administratörer på telefon 08-123 351 50 så hjälper de dig med anmälan.