Internethabilitering

Habiliteringens resurscenter utvecklar och erbjuder kurser och annat e-stöd via internet till habiliteringens målgrupper.

Vi använder oss av den nationella plattformen Stöd och behandling för våra insatser via internet. Stöd och behandling når du via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

> Internethabilitering på 1177.se