Om att delta i forskningsprojektet

Vetenskapliga studier ställer särskilda krav på att allt ska gå till på ett korrekt sätt. Här berättar vi mer i detalj hur det går till att delta i vårt forskningsprojekt.

Formulär och videomöte

Du blir först inbokad på ett videomöte med en av våra psykologer. Innan mötet laddar du ner appen Alltid öppet. Du fyller även i tre formulär på kursplattformen som handlar om hur du mår och vad du tycker om att ha ASD. 

Individuell bedömning

I videomötet får du mer information om studien och även en individuell bedömning av om kursen passar för dig. Du får svara på frågor om din livssituation och din diagnos. Först därefter får du besked om du kan erbjudas en plats i studien. 

Göra kursen nu eller senare

Om du får en plats i studien så kommer du att lottas till ett av tre spår: kurs direkt, väntelista eller självstudier. Om du hamnar i självstudier så får du en länk varje vecka som du får läsa under tiden du väntar. 

De som står på väntelista eller gör självstudier får också gå Scope, men vid ett senare tillfälle. Vanligen nästa termin.

Frågeformulär

Oavsett vilket spår du lottas till kommer du att få fylla i skattningsformulär vid tre tillfällen under projektperioden. 

2-3 månader efter avslutad kurs kommer du få fylla i formulären en sista gång. Formulären är väldigt viktiga för vårt forskningsprojekt. 

Du kan när som helst och av vilken anledning som helst avbryta ditt deltagande.

Oavsett vilket spår du hamnar i kommer du alltså att få gå kursen.