Utforska autism, webbkurs för vuxna

Vill du lära dig mer om din autismdiagnos? Tycker du om att läsa och fundera på egen hand? Under hösten 2020 pilottestar Habiliteringens resurscenter den nya webbkursen Utforska autism.

illustration av person med kikare

Vem kan göra kursen?

Kursen vänder sig till dig som är vuxen och har autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning. Du är nyfiken på autism och är motiverad att gå en webbkurs.

Hur gör man kursen?

Du gör kursen vid dator, surfplatta eller smartphone. Kursen ligger på plattformen Stöd och behandling, som du når via inloggning i 1177.se. Du loggar in med mobilt bank-id eller Freja ID. Du har kontakt med en behandlare via kursplattformen. 

Kursens innehåll

  • sex moduler som du gör över sex veckor
  • fakta om autism: svårigheter och styrkor
  • information om strategier
  • checklistor och reflektionsfrågor kring de områden kursen tar upp

En mer detaljerad beskrivning av kursen och kursens innehåll finns i informationsbroschyren. Där kan du även läsa ett utdrag ur den första kursmodulen. 

Anmälan

Om du är intresserad av att gå kursen, ta kontakt med ditt lokala habiliteringscenter inom Region Stockholm.

> Habilitering och hälsas mottagningar 

Personuppgifter och journal

Dina personuppgifter är skyddade av sekretess. Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journal.

Att få stöd, behandling och utbildning på nätet

Denna kurs använder den nationella plattformen ”Stöd och behandling” som du når via 1177.se. På plattformen ges vårdinsatser i form av stöd, behandling och utbildning.
> Att få stöd, behandling och utbildning på nätet - 1177.se