Individanpassat stöd kring kommunikativt och kognitivt stöd

Du som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada inom habiliteringens målgrupp kan få individanpassad rådgivning och insats kring kommunikativt och kognitivt stöd från Habiliteringens resurscenter.

För att få individanpassad rådgivning eller insats krävs en remiss. Den kan skickas till oss från personal inom Habilitering & Hälsa eller från arbetsterapeut och logoped inom psykiatri, primärvård och kommunala LSS-hälsan.

Vi samarbetar nära med den behandlare som remitterar till oss, och ser gärna att hen är med på besöket.

Vi hjälper till med:

  • konsultation angående behov av kommunikativt stöd
  • konsultation angående behov av kognitivt stöd

  • rådgivning om och utlåning av material för att träna språket

  • rådgivning om appar och datorprogram för aktivitet och utveckling

  • rådgivning kring läs- och skrivträning och lässtöd i vardagen

  • konsultation och rådgivning om anpassad teknik

  • fördjupade insatser kring personer med komplexa kommunikativa behov, inklusive introduktion och inlärning av kommunikativt stöd/AKK.

Vem kan skicka remiss till oss?

  • Alla yrkeskategorier inom Habilitering & Hälsa
  • Arbetsterapeuter och logopeder utanför Habilitering & Hälsa som arbetar på uppdrag av SLL eller kommunerna i Stockholms län.

Vi kan inte ta emot egenanmälan från patient.