Tecken för barnböcker

Här kan du skriva ut sammanställningar av tecken till några barnböcker.

Använd tecknen samtidigt som ni läser i boken tillsammans. Tecknen i vår sammanställning är utvalda utefter texten i boken och med fokus på viktiga innehållsord.  


Här har vi också gjort en sammanställning över tecken som är användbara i förskolan.

Bilderna är hämtade från SPSM, Ritade Tecken