Metodmaterial

Habiliteringens resurscenter har i olika metod- och utvecklingsprojekt tagit fram material inom området kommunikativt och kognitivt stöd för yrkesverksamma.

Under länkarna kan du läsa mer om projekten och materialen och ladda ner information och metodblad. 

Kontakta oss gärna på habresurscenter.slso@sll.se om du vill ha mer information om materialen.