Grepp om livet

Hur kan personer med intellektuell funktionsnedsättning få ett mer självständigt liv? Hur kan personalen runt en person med intellektuell funktionsnedsättning ta reda på vilka problem han har i sin vardag? Kan begränsningar kompenseras med hjälpmedel eller annat lämpligt utformat stöd? Det är frågor som ”Grepp om livet” ger svar på. Materialet är från 2004.

Grepp om livet – en väg till begåvningsstöd är ett utbildningsmaterial i första hand riktat till personal som arbetar med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Materialet innehåller en modell för att ta reda på vilka behov och möjligheter personerna har.

Arbetsmodellen i Grepp om livet ger personalen ett redskap i arbetet med att stödja brukaren till största möjliga delaktighet och självständighet.

Grepp om livet består av två delar: en del med teoretisk grund och praktiska arbetsuppgifter och en del med formulär att använda som underlag när man ska göra intervjuer och analyser. Formulären som används för att intervjua personen med intellektuell funktionsnedsättning är bildsatta, för att underlätta delaktighet.  

PDF iconGrepp om livet del 1

PDF iconGrepp om livet del 2