Hitta ditt sätt att ringa

Det blir allt vanligare att man umgås ”på avstånd” genom att ringa, sms:a eller chatta. För den som har svårt att tala, skriva eller förstå tal eller text är det viktigt att hitta ett sätt som fungerar bra.

Habiliteringens resurscenter har tagit fram ett metodmaterial för stöd vid kartläggning och samtal om fjärrkommunikation, som en del av ett projekt (läs längst ner om hela projektet).

För att beskriva metoden har vi valt ut och redigerat den del av projektet som handlar om metodstöd. Det du kan ladda ner och använda anges med kursiv text i beskrivningen. De dokument som är i Word-format får du ändra och uppdatera efter eget behov.

Här kan du ladda ner en beskrivning av metoden:​

Här kan du ladda ner metodmaterialet:

Inledande kartläggning​


Samtal om fjärrkommunikation​

PDF iconInventering av samtalspartner - textkort

PDF iconBildstöd för teknik vid fjärrkommunikation - tecknade bilder

PDF iconBildstöd för teknik vid fjärrkommunikation - pictogramPDF iconBildstöd för teknik vid fjärrkommunikation - textkort

PDF iconInventering av partner för fjärrkommunikation enligt sociala cirklar

Utvärdering

PDF iconUtvärdering av fjärrkommunikation

Manualer och informationsmaterial från projektet ”Hitta ditt sätt att ringa”Kort information om några produkter och krav för videosamtal 

Presentationer för information till användare 

Projektet

Projektet "Hitta ditt sätt att ringa" bedrevs av Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting som en del i projektet "Alternativ telefoni - från särlösning till lösning". Projektet bekostades av Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen på uppdrag av regeringen med syftet att genomföra försöksverksamheter tillsammans med landsting som vill prova att förskriva alternativ telefoni (text- och bildtelefoner) på nya sätt.

I projektet har logopeder, arbetsterapeut och tekniker medverkat. Projektdeltagare har varit personer inom Habilitering & Hälsas målgrupper som har behov av visuell återkoppling i sin fjärrkommunikation: personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. En stor del av de som kan söka stöd inom Habilitering & Hälsa har språk- tal- eller röstskada och hör därmed till målgruppen för alternativ telefoni. I denna grupp är den kognitiva problematiken oftast huvudorsak till de svårigheter med kommunikation och samspel, språk samt läs- och skrivförmåga som leder till behov av alternativ telefoni. Det övergripande syftet har varit att öka medvetenhet och kunskap om alternativ telefoni inom Habilitering & Hälsa. 

Hela rapporten finns för nedladdning här: 

PDF iconSlutrapport Stockholm med bilagor