Kappsäcken

Kappsäcken är ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Materialet beskriver vilka svårigheter barn med kognitiva funktionsnedsättningar kan uppleva och varför samt hur de kan kompenseras genom att använda kognitivt stöd.

    Kappsäcken

Som komplement till det skrivna materialet finns en riktig kappsäck med konkreta föremål och anpassningar som personal inom Habilitering & Hälsa kan låna från Habiliteringens resurscenter.