Om min smartphone

Metodmaterialet "Om min smartphone" är ett material för att underlätta kartläggning, värdering, prioritering och utvärdering av användandet av smartphone.

Metoden är delvis inspirerad av samtalsmatta som ger ökad delaktighet för brukaren. Vi har också gjort checklistor som ett alternativ eller komplement till kort och ”matta”. Metoden ger stöd i samtalet för att komma på, överblicka och minnas samtidigt som det kan ge en bra struktur.

Under hösten 2012 provades materialet av tio erfarna förskrivare. Utifrån de synpunket 
som kom fram gjordes smärre förändringar i grundmaterialet.

Ladda ner metodmaterialet

Instruktion till metodmaterialet Om min smartphone

Pärmregister till Om min smartphone

​Checklista

Checklista - att hantera din mobiltelefon

Checklista - viktiga funktioner - formular

Checklista - välja kalenderapp

Checklista - välja kalenderapp - anpassad

Kartläggning med kort

Funktioner mobil - del 1

Funktioner mobil - del 2

Hantera mobil - del 1

Hantera mobil - del 2

Hantera mobil - tomma kort

Inställningar mobil - del 1

Inställningar mobil - tomma kort

Värderingskort

Kategorikort