Ryggsäcken

På Habiliteringens resurscenter har vi tagit fram ett informationsmaterial om kognitivt stöd för personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Ryggsäcken kan användas till föräldrautbildningar, i gruppverksamhet med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller för att informera personal på habiliteringscenter, gruppboende eller daglig verksamhet.

Ryggsäcken består av två delar:

Teoretisk del

En pärm med information om materialet i Ryggsäcken, vad det innebär att ha kognitiva svårigheter och exempel på vad kognitivt stöd kan vara. Dessutom ingår en Power Point-presentation motsvarande all information i pärmen.

Praktisk del

I Ryggsäcken finns många exempel på kognitivt stöd, såväl förskrivningsbara hjälpmedel som produkter som finns att köpa i öppna handeln. Det finns också exempel på anpassningar som man kan göra själv för att förenkla och förtydliga för personer med kognitiva nedsättningar.

Personal inom Habilitering & Hälsa är välkomna att låna Ryggsäcken från Habiliteringens resurscenter.

PDF iconRyggsäcken