StAKK Startväska för AKK

StAKK är en arbetsmodell för kartläggning för team på habiliteringscenter och andra som arbetar med personer på tidig AKK-nivå.

Innehåll StAKK - väskan vuxenInnehåll i en StAKK-väska för team på habiliteringscenter för ungdomar och vuxna

StAKK, Startväska för AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), är en tvärfacklig kartläggningsmodell för team på habiliteringscenter och andra som arbetar med personer på tidig AKK-nivå. Modellen togs fram 2007-08 och StAKK är nu en etablerad arbetsmodell inom Habilitering & Hälsa och utbildning hålls återkommande. StAKK-modellen har också rönt stort intresse nationellt och utbildning har hållits i flera andra landsting.

Tidig AKK

Personer på tidig AKK-nivå har otydliga signaler och det är oklart vilka symboler de förstår och kan använda (ord, bilder osv). Kommunikationen sker vanligen med ögonkontakt, kroppsrörelser, ljud, minspel och beröring. Man är beroende av tolkning och bekräftelse från omgivningen. StAKK kan användas med personer på tidig AKK-nivå oavsett ålder.

Alla kommunicerar!

Vi utgår ifrån att alla kan kommunicera och med motiverande aktiviteter söker vi naturliga reaktioner som kan utvecklas till en stabila signaler. Tanken är att signalerna ska befästas och ge möjlighet till en effektiv kommunikation där omgivningen har ansvaret. I StAKK är teamarbete en förutsättning för att åstadkomma detta.

StAKK består av två delar, dels ett utbildningspaket och dels en väska med redskap för kartläggningen. I utbildningspaketet ingår en metodpärm som beskriver hur man kan gå till väga när man kartlägger personer på tidig AKK-nivå. 

Utbildningspaketet

innehåller en eller två teoridagar med efterföljande handledning. Under utbildningen ska man göra en teamkartläggning av en person på tidig AKK-nivå. Metodpärmen innehåller checklistor för kartläggning och observation, metodblad t ex om förhållningssätt och hur man kan hitta signaler samt blad som beskriver olika aktiviteter och hur man gör dem kommunikativa.

Väska

En StAKK-väska innehåller föremål för att stimulera till kommunikation, t ex ballonger, fläkt, vibrationsleksak, såpbubblor och böcker. Till alla föremål tar man fram fotografier, både konturklippta och kort (9x9 cm). I kartläggningen behövs också ett antal redskap för att underlätta anpassning av aktiviteterna efter personernas behov, t ex reläbox, vinklar och platta för kontakter, ögonpekningsram och arbetsplattor för bilder med mera.

Ladda ner en broschyr om StAKK här:  

Låna StAKK-material efter kartläggning

Personal från habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa som genomgått StAKK-utbildning har möjlighet att låna en StAKK-paket för träning i personens hemmiljö, efter att en StAKK-utredning gjorts. Paketet innehåller material för att arbeta med val på bild samt signal för mera och stopp, med mera.

Lånetiden för ett StAKK-paket är 90 dagar. Förlängning är möjligt så länge det inte finns någon kö. Paketet finns i fem exemplar. Det inte möjligt att skriva remiss, utan StAKK-utbildad person måste själv komma till StoCKKs språkotek.