Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Habiliteringens resurscenter och till oss som arbetar här. Här finns även information om hur du gör för att lämna synpunkter eller klagomål.

Du kan ringa eller skicka e-post till oss. Tänk på att e-post är en offentlig handling. Skriv inte till exempel personnummer och andra personliga uppgifter.

Telefon 08-123 351 50
Telefontid Måndag, onsdag, torsdag och fredag 08.30-11.30
E-post habresurscenter.slso@sll.se
Besöksadress Olivecronas väg 5, Sabbatsbergs sjukhus, punkt B, plan 2
Postadress Olivecronas väg 5,113 61 Stockholm

Kostnad

Det kostar ingenting att få insatser hos oss. Däremot kan du ibland behöva betala för material eller för mat och fika i anslutning till en gruppverksamhet.

Från 1 oktober 2019 tar vi ut en avgift på 100 kronor om du inte kommer till ett inbokat besök eller avbokar senare än 24 timmar före besöket.

Patientupplevelseenkät

Habilitering & Hälsa använder en enkel enkät för att ta reda på hur du som patient upplever den habilitering du fått.
> Delta i vår patientenkät 

Synpunkter och klagomål

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål:

  • Prata med den personal du har kontakt med eller enhetschefen Carina Fritzson, 08-123 351 48, carina.fritzson@sll.se@sll.se.
  • Använd blanketten som finns i broschyren ”Synpunkter och klagomål".Du kan lämna blanketten direkt till mottagningen du har kontakt med eller posta den. Du kan ladda ner broschyren här
  • Kontakta Habilitering & Hälsas verksamhetschef om du inte har haft kontakt med någon av våra mottagningar.
  • Vill du inte vända dig direkt till oss kan du kontakta patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde eller patientnämnden i Stockholms län.

Mer information:
> Synpunkter och klagomål 
> Om man inte är nöjd med vården -1177.se