Vi som arbetar här

Habiliteringens resurscenter

Enhetschefer

Carina Fritzon
Enhetschef
08-123 351 48
 
Marie Källström
Enhetschef
08-123 355 58

Administratörer

Annika Hedenros
Administratör
08-123 351 99
 
Ann-Christine Hedström
Administratör
08-123 351 58
 
Anette Massalin Liestam
Administratör
08-123 355 61
 
Lisbeth Sjöberg
Administratör Information
08-123 350 25
      

Behandlare och övrig personal

Marianne Bengtsson
Logoped
08-123 351 46
 
Bella Berg
Psykolog
08-123 355 53
 
Helena Bjerkelius
Socionom
08-123 350 22
 
Maria Bygdås
Kommunikatör
08-123 350 15
  
Tom Ek
Logoped
08-123 351 37
 
Gunilla Eldh
Redaktör
08-123 350 58
 
Katarina Eriksson Anderblad
Specialpedagog
08-123 351 66
 
Eva Forss
Socionom
08-123 350 13
 
Eva-Lena Gruneau
Specialpedagog
08-123 351 26
 
Camilla Gustafsson
Vägledare för vuxna med
flerfunktionsnedsättning
08-123 350 12
 
Karin Hansson
Arbetsterapeut
08-123 352 72
 
Tiina Holmberg Bergman
Psykolog
08-123 355 55
  
Helena Hörkeby
Logoped
08-123 351 42
 
Magnus Hörkeby
Hjälpmedelstekniker
08-123 351 61
 
Eva Smeds
Psykolog
08-123 355 40
 
Pia Jakobsson
Socionom
08-123 350 14
 
Love Johannesson
Hjälpmedelstekniker
08-123 351 49
 
Susanna Karlsson
Kurator
08-123 355 79
 
Catrin Killander
Logoped
08-123 355 52
 
Katarina Kindwall
Kommunikatör
08-123 350 09
 
Lena Lindberger
Logoped
08-123 351 33
 
Johanna Lindström
Logoped
08-123 351 35
 
Elisabet Lindström
Logoped
08-123 351 45
 
Susanne Ljunglöf
Specialpedagog
08-123 351 44
 
Ulrika Långh
Psykoterapeut
08-123 355 54
 
Are Mellblom
Konsulent Socionom
08-123 355 19
 
Christina Modh
Arbetsterapeut
08-123 351 53
 
Tomas Myrberg
Socionom
08-123 350 28
 
Elisabet Norman Claesson
Konsulent Specialpedagog
08-123 355 03
  
Charlotte Scocco
Logoped
08-123 350 46
 
Anne Skaarud
Specialpedagog
08-123 350 24
 
Kersti Sköld
Arbetsterapeut
08-123 351 21
 
Susann Smedberg
Kommunikatör
08-123 350 18
 
Cathrine Terreros
Psykolog
08-123 355 57
 
Monica Thunholm
Arbetsterapeut
08-123 351 51
 
Fredrik Thurfjell
Logoped
08-123 35141
 
Birgitta Wennberg
Arbetsterapeut
08-123 351 43