Remisser

Den här sidan riktar sig till dig som möter patienter som du vill remittera till Habiliteringens resurscenter.

Barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada kan få individuella insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd. För det krävs en remiss. 

Arbetsterapeuter och logopeder inom psykiatri, primärvård och den kommunala LSS-hälsan kan remittera patienter till oss. Inom Habilitering & Hälsa kan all personal remittera. Den som remitterar är i regel med vid besöket hos oss och är den som är ansvarig behandlare. För rådgivning om och utlåning av språkträningsmaterial gäller endast remiss av logoped.

Unga med autism ansöker själva om att gå den psykoedukativa webbkursen Scope.
> Mer om Scope

Vi ger även olika former av stöd och insatser till närstående och det professionella nätverket kring en patient. Dessa insatser kan ske i samband med insatser till patienten. De kan också vara i form av fristående grupper och kurser. Dessa insatser ansöker den närstående om.

Vad kan en remiss handla om?

 • Konsultation angående behov av kommunikativt stöd
 • Konsultation angående behov av kognitivt stöd
 • Rådgivning om och utlåning av språkträningsmaterial (endast logoped)
 • Rådgivning om appar och datorprogram för aktivitet och utveckling
 • Rådgivning kring läs- och skrivträning och lässtöd i vardagen
 • Konsultation och rådgivning om anpassad teknik
 • Konsultation till personal i behandlingsarbetet

Så här gör du

 • Skicka en konsultationsremiss till HAB Resurscenter i TakeCare. Om du inte har tillgång till TakeCare, skriv ett brev med samma innehåll som i en remiss.
 • En kontaktperson på Habiliteringens resurscenter hör av sig för eventuell kompletterande information och bokning av tid.
 • Patienten/nätverket får en kallelse skickad av kontaktpersonen på Habiliteringens resurscenter eller remittenten.
 • Mötet/konsultationen dokumenteras i journal av ansvarig behandlare eller av kontaktperson på Habiliteringens resurscenter, enligt överenskommelse.
 • Fler besök/konsultationer bokas vid behov eller så avslutas ärendet.