Vill du veta mer om ...

Här hittar du samlad information från Habiliteringens resurscenter på olika teman. Hör gärna av dig till oss om det är något annat tema du tycker att vi ska ta upp.

> Autism

> Flerfunktionsnedsättning

> Förvärvad hjärnskada

> Intellektuell funktionsnedsättning