Vill du veta mer om autism?

Här hittar du olika sätt att få information och kunskap om autism.

På webben

På autismforum.se kan du lära dig mer om autism. Du kan också läsa om stöd och insatser vid autism.
> autismforum.se

Ungochasperger.se är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en diagnos inom autismspektrumet. Här kan man ta del av personliga berättelser och strategier och få vägledning kring vilket stöd som finns att få. 
> ungochasperger.se

På asdförälder.se kan du som är förälder med en diagnos inom autismspektrumet möta andra i liknande situation och ta del av fakta och råd som kan underlätta familjelivet. 
> asdförälder.se

Scope är en webbkurs för unga, 16–25 år, som har en diagnos inom autismspektrumet.
> Mer om Scope

Här finns tips på hur man kan NPF-säkra klassrummet och skolmatsalen.
> NPF-säkra klassrummet
> NPF-säkra skolmatsalen

För barn

I appen Undra om habilitering får barn följa med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra. Här ser du vad olika barn kan göra när de besöker habiliteringen, bland annat känna igen olika känslor.

Boken Undra besöker habiliteringen är en berättelse om olika barn som besöker ett habiliteringscenter. Bland annat får man träffa Nils som tycker att det är alldeles för stojigt på förskolan.

> Appen och boken om Undra

Kommunikativt och kognitivt stöd

utställningen och visningsmiljön på Habiliteringens resurcenter kan du lära dig mer om och prova stöd och hjälpmedel för kommunikation och kognition. Här kan du hitta:

  • Hjälpmedel som förenklar vardagen och gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera.
  • Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) med beskrivning av metoder och exempel på arbetsmaterial.
  • Program och appar till datorer, smarta telefo­ner och surfplattor.
  • Alternativa och anpassade styrsätt till datorer, smarta telefoner och surfplattor.
  • Färdigt bildstöd som säljs till självkostnadspris.

> Utställning och visningsmiljö

Samhällets stöd

Vägledare neuropsykiatriska diagnoser - Du som har autism eller är närstående kan vända dig till vägledaren för neuropsykiatriska diagnoser. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna autism och adhd och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.​
> Vägledare

Frågetjänsten besvarar frågor om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi tar emot frågor via telefon, chatt och 1177 e-tjänster och appen Alltid Öppet.
> Frågetjänst

På webbplatsen funktionshindersguiden.se finns information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
> funktionshindersguiden.se

Broschyren Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. Den innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.
> Guide till vuxenlivet

Broschyren Samhällets stöd vid funktionsnedsättning ger vägledning om vilket stöd som finns för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Du kan bland annat läsa om stöd i vardagen, hjälpmedel och vart du vänder dig om kontakten med myndigheter inte fungerar.  
> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Broschyren Stöd till dig som är anhörig är för dig som anhörig till en person med funktionsnedsättning och behöver eget stöd. Du får information om vilket stöd som finns och tips på webbplatser som kan vara användbara. 
> Stöd till dig som är anhörig 

Podden Funka olika

Funka olika handlar om livet med funktionsnedsättning. Vi pratar vi om allt från diagnoser och behandlingar till relationer, fördomar och skola. Många avsnitt tar upp autism. 
> Podden Funka olika
> Podden Funka olika om autism

Bibliotek

Biblioteket på Habiliteringens resusrcenter är specialiserat på funktionsnedsättningar. Alla intresserade kan låna böcker och filmer. Vi som arbetar i biblioteket har god kunskap om funktionsnedsättningar. 
> Bibliotek

Tidningen Funktion i fokus

Tidningen riktar sig framför allt till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete. Även du som har en diagnos eller är närstående Den finns både som tryck och på webben. 
> funktion.se
> Artiklar om autism i Funktion i fokus

Individuella insatser, grupper och kurser för barn och vuxna med autism

Barn och vuxna med autism kan få individuella insatser och delta i grupper och kurser på mottagningar inom Habilitering & Hälsa. ​

> Stöd till barn med autism och deras familjer

> Stöd till vuxna med autism

Anhöriga till personer med autism kan få råd och stöd på habiliteringscenter och på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
> Mottagningar inom Habilitering & Hälsa