Vill du veta mer om förvärvad hjärnskada?

Här hittar du olika sätt att få information och kunskap om förvärvad hjärnskada från Habiliteringens Resurscenter. Här finns även information om olika former av stöd och insatser.

På webben

På habilitering.se kan du läsa om förvärvad hjärnskada, de vanligaste behoven och insatserna. 
> Om förvärvad hjärnskada på habilitering.se

För barn

appen Undra om habilitering får barn följa med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med superhjälten Undra. Där finns spel och lekar som visar vad som kan hända på habiliteringen.
> Appen med Undra

Kommunikativt och kognitivt stöd

I vår utställning och visningsmiljö kan du lära mer om och prova stöd och hjälpmedel för kommunikation och kognition. Onsdagar är det öppet för alla intresserade och det finns kunnig personal på plats. Här kan du hitta:

  • Hjälpmedel som förenklar vardagen och gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera.
  • AKK med beskrivning av metoder och exempel på arbetsmaterial.
  • Program och appar till datorer, smarta telefo­ner och surfplattor.
  • Alternativa och anpassade styrsätt till datorer, smarta telefoner och surfplattor.
  • Färdigt bildstöd som säljs till självkostnadspris.

> Utställning och visningsmiljö

Vi ger också konsultation och behandling kring kommunikativt och kognitivt stöd. För det krävs en remiss från en mottagning inom Habilitering & Hälsa eller från en arbetsterapeut eller en logoped på någon annan mottagning som arbetar på uppdrag från Stockholms läns landsting eller kommunerna i Stockholms län.
> Konsultation och behandling

Samhällets stöd

Frågetjänsten besvarar frågor om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi tar emot frågor via telefon, chatt och1177 e-tjänster. 
> Frågetjänst

På webbplatsen funktionshindersguiden.se finns information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
> funktionshindersguiden.se

Broschyren Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. Den innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.
> Guide till vuxenlivet

Broschyren Samhällets stöd vid funktionsnedsättning ger vägledning om vilket stöd som finns för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Du kan bland annat läsa om stöd i vardagen, hjälpmedel och vart du vänder dig om kontakten med myndigheter inte fungerar.  
> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Broschyren Stöd till dig som är anhörig är för dig som anhörig till en person med funktionsnedsättning och behöver eget stöd. Du får information om vilket stöd som finns och tips på webbplatser som kan vara användbara. 
> Stöd till dig som är anhörig

Podden Funka olika

Funka olika handlar om livet med funktionsnedsättning. Vi pratar vi om allt från diagnoser och behandlingar till relationer, fördomar och skola. 
> Podden Funka olika

Bibliotek

Vårt biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. Alla intresserade kan låna böcker och filmer. Vi som arbetar i biblioteket har god kunskap om funktionsnedsättningar. 
> Bibliotek

Tidningen Funktion i fokus

Tidningen riktar sig framför allt till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete. Även du som har en diagnos eller är närstående Den finns både som tryck och på webben. 
> funktion.se

Individuella insatser, grupper och kurser på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Hjärnskadecenter ger råd, stöd och behandling till personer med förvärvad hjärnskada som har drabbats av varaktiga funktionsnedsättningar. Ett team arbetar med barn, 2-17 år, och ett team arbetar med vuxna, 18-64 år.
> Hjärnskadecenter 

Center för sinnesstimulering - Korallen och Lagunen - finns spännande och lustfylld miljö för barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättning. I rummen kan man uppleva vattnets rörelser, musikens rytm, vattensängens värme och vibrationer, ljusspel och mycket annat. 

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till personer som har en rörelsenedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp. Insatser ges av två träningsteam, ett för barn och ett för vuxna. 

Anhöriga kan få råd och stöd på Hjärnskadecenter och på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
> Alla mottagningar inom Habilitering & Hälsa