Vill du veta mer om intellektuell funktionsnedsättning?

Här hittar du olika sätt att få information om intellektuell funktionsnedsättning och kunskap från Habiliteringens Resurscenter. Här finns även information om olika former av stöd och insatser.

Film

Vill du veta hur det är att vara ung och ha en intellektuell funktionsnedsättning? Titta på filmerna med Linda, Nicolas och Mariusz.
> Filmer om IF

På webben

Du kan läsa om intellektuell funktionsnedsättning på habilitering.se
> Intellektuell funktionsnedsättning

På autismforum.se kan du läsa om intellektuell funktionsnedsättning kombinerat med autism.
> autismforum.se

För barn

appen Undra om habilitering får barn följa med på en spännande upptäcktsfärd tillsammans med Undra. Här ser du vad olika barn kan göra när de besöker habiliteringen, bland annat känna igen olika känslor.

Boken Undra  besöker habiliteringen är en berättelse om olika barn som besöker ett habiliteringscenter. Bland annat får man träffa Nils som tycker att det är alldeles för stojigt på förskolan.

> Appen och boken med Undra

Kommunikativt och kognitivt stöd

I vår utställning och visningsmiljö kan du lära mer om och prova stöd och hjälpmedel för kommunikation och kognition. Onsdagar är det öppet för alla intresserade och det finns kunnig personal på plats. Här kan du hitta:

  • Hjälpmedel som förenklar vardagen och gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera.
  • AKK med beskrivning av metoder och exempel på arbetsmaterial.
  • Program och appar till datorer, smarta telefo­ner och surfplattor.
  • Alternativa och anpassade styrsätt till datorer, smarta telefoner och surfplattor.
  • Färdigt bildstöd som säljs till självkostnadspris.

> Utställning och visningsmiljö

Vi ger också konsultation och behandling kring kommunikativt och kognitivt stöd. För det krävs en remiss från en mottagning inom Habilitering & Hälsa eller från en arbetsterapeut eller en logoped på någon annan mottagning som arbetar på uppdrag från Stockholms läns landsting eller kommunerna i Stockholms län.
> Konsultation och behandling

Samhällets stöd

Frågetjänsten besvarar frågor om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi tar emot frågor via telefon, chatt och1177 e-tjänster. 
> Frågetjänst

På webbplatsen funktionshindersguiden.se finns information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
> funktionshindersguiden.se

Broschyren Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.
> Guide till vuxenlivet

Broschyren Samhällets stöd vid funktionsnedsättning 
> Samhällets stöd vid funktionsnedsättning

Broschyren Stöd till dig som är anhörig är för dig som anhörig till en person med funktionsnedsättning och behöver eget stöd. Du får information om vilket stöd som finns och tips på webbplatser som kan vara användbara. 
> Stöd till dig som är anhörig

Podden Funka olika

Funka olika handlar om livet med funktionsnedsättning. Vi pratar vi om allt från diagnoser och behandlingar till relationer, fördomar och skola. Flera avsnitt tar upp intellektuell funktionsnedsättning. 
> Podden Funka olika

Bibliotek

Vårt biblioteket är specialiserat på funktionsnedsättningar. Alla intresserade kan låna böcker och filmer. Vi som arbetar i biblioteket har god kunskap om funktionsnedsättningar. 
> Bibliotek

Tidningen Funktion i fokus

Tidningen riktar sig framför allt till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete. Även du som har en diagnos eller är närstående Den finns både som tryck och på webben. 
> funktion.se

Individuella insatser, grupper och kurser på andra mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Barn och vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning kan få individuella insatser och delta i grupper på habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa. 
> Om habiliteringscenter

Anhöriga till personer med autism kan få råd och stöd på habiliteringscenter och på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.
> Alla mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter anordnar samtalsgrupper och kurser.
> Kurscenter