Webb och informationsmaterial

Habiliteringen resurscenter sprider information om funktionsnedsättningar genom webbplatser, trycksaker, en podd och en app för barn.

Webbplatser

På autismforum.se kan du ta del av fakta om autism och läsa om de vanligaste behoven och insatserna.
> autismforum.se

Ungochasperger.se är en webbplats som riktar sig till unga 16–25 år med en diagnos inom autismspektrumet. Här kan man ta del av personliga berättelser och strategier och få vägledning kring vilket stöd som finns att få. 
> ungochasperger.se

På asdförälder.se kan du som är förälder och har en diagnos inom autismspektrumet möta andra i liknande situation och ta del av råd och fakta, som kan underlätta familjelivet. 
> asdförälder.se

funktionshindersguiden.se finns information om samhällets stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
> funktionshindersguiden.se