Boktips 2018

På denna sida finns boktips som vi tar fram tillsammans med bibliotekarie Helena Hallgren.

Bibliotekarien Helena Hallgren

December

Diagnoser och lärande av Terje Overland. – Studentlitteratur, 2018

Den här boken handlar om diagnosers inverkan på lärande. Författaren Terje Overland, psykolog och lärare, diskuterar i vilken utsträckning diagnoser främjar eller hämmar lärande. Terje Overland menar att diagnoser ibland fokuserar på problem och brister hos eleven som i sin tur skapar lägre förväntningar från pedagogerna och en känsla av misslyckande hos eleven. I boken presenterar författaren en arbetsmodell som bland annat innebär att man fokuserar på aktuella utmaningar istället för att ägna sig åt det förflutna.

Unga inför arbetslivet – om utanförskap, lärande och delaktighet av Jonas Olofsson och Fredrik Wikström. – Studentlitteratur, 2018

Den här boken handlar om villkoren för ungdomsgruppen som helhet liksom för enskilda grupper av unga, t.ex. ensamkommande ungdomar och unga med funktionsnedsättning. Förutsättningar för utbildning uppmärksammas i flera kapitel, och inte bara om vilka utbildningskrav som ställs på unga för att matcha arbetsgivares förväntningar utan också hur bättre förutsättningar för lärande kan ge unga större möjligheter att påverka sin egen livssituation, arbetslivet och samhällsutvecklingen i stort. Sammantaget ger antologin en aktuell bild av kunskapsläget gällande ungas vägar in i arbetslivet, både i ett svenskt och i ett europeiskt perspektiv. Boken vänder sig till studenter, forskare och utredare som är intresserade av frågor kring ungas förhållanden och arbetslivets villkor, men bör också kunna intressera den som jobbar med ungdomsinsatser i myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.

Boktips december 2018

Den läsande hjärnan av Daniel T. Willingham. – Natur & Kultur, 2018

Vad händer i hjärnan när vi läser? Hur går det till när människor lär sig att läsa? Varför läser en del mer än andra? Den läsande hjärnan vänder sig till alla som är nyfikna på de här frågorna och alla som vill hjälpa barn att lära sig läsa och växa som läsare. Författaren Daniel T. Willingham, professor i kognitiv psykologi, förklarar detta komplexa ämne med hjälp av fascinerande studier och livfulla exempel. De biologiska hjärnprocesser som är aktiva vid läsning tas upp i ett särskilt avsnitt skrivet av den svenska hjärnforskaren Julia Uddén.

Tips på barnböcker!

Julia heter jag av Stefan Johansson & Pia Hammargren. – Funkibator förlag, 2018

Boken om Julia är producerat i syfte att ge barn och unga med funktionsnedsättning igenkänning. Boken riktar sig även till syskon, vänner och klasskompisar. Julia heter jag, är den första boken i en Juliaserie, utgiven av Funkibator förlag. Förlagets målsättning är att funktionsnedsättning ska vara naturligt inkluderat i både bild och berättelse. Bokens idégivare och tillika illustratör är Pia Hammargren. Hon använder själv rullstol och var barn på 70-talat då det nästan helt saknades böcker för henne att identifiera sig med.

Mera nej eller okej av Eva Björk, Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge, 2018
Omslag till Nej eller okej

I den här boken hamnar Mini i olika situationer där det är svårt att veta vad som är nej eller okej. Det är viktigt att alla barn tidigt lär sig att det finns områden på kroppen som är privata och

 att den egna kroppen är något man själv bestämmer över. Lika viktigt är det att barnen lär sig att sätta gränser och skydda sig på sociala medier. Minis frågor och svar kan kanske hjälpa något barn att våga sätta gränser när det hamnar i liknande situationer. Boken ges ut av stiftelsen FTS Säkra Varje Unge i samarbete med författare och illustratör Eva Björk.

Alma och papegojmysteriet av Kristina Collén, Idus, 2018

En kapitelbok om Alma stavar sitt namn med två a, A som i autism och A som i ADHD gör Alma speciell. Speciellt bra på vissa saker. Som att lyssna. Och på att vara detektiv. Alma är också djurens väktare som mormor säger och när den operasjungande papegojan Jack försvinner är det bra att Alma finns där. Alma och papegojmysteriet är en alldeles lagom liten berättelse för de yngre skolbarnen.

November

Positivt beteendestöd i omsorg och skola: en introduktion av Karlsson, Peter  – Natur och Kultur, 2018

Peter Karlsson är psykolog, specialist inom pedagogisk psykologi och har stor erfarenhet av arbete med problemskapande beteenden hos unga och vuxna. Detta är en introduktionsbok i PBS, positivt beteendestöd, vilket är ett förhållningssätt som syftar till att öka en individs livskvalité och minska problemskapande beteenden. PBS bygger på inlärningsteoretiska principer och tillämpad beteendeanalys. Boken är uppdelad i fyra kapitel och avhandlar inlärningsteori, kartläggning, åtgärder samt främjande och förebyggande insatser. Varje kapitel innehåller vardagsnära och tydliggörande exempel. Boken vänder sig till den som är nyfiken på PBS, anhöriga till personer med stödbehov och personal på boenden, skola och andra ställen där man möter personer med behov av stöd och insatser.

Oktober

Bild på bokomslag

Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism: ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens av Ulrika Aspeflo och Svenolod Dahlgren. - Rfa Utbildningscenter Autism, 2018

Boken vill öka kunskapen om autism och förståelsen för personer med autism i samhället. Den består av tre delar, den första om autismspecifik kompetens som innebär ett pedagogiskt arbetssätt med sin grund i TEACCH, därefter redogörs för vad autism är och vad det kan innebära att ha autism och slutligen beskrivs kartläggning, strategier och anpassningar inom olika områden som kommunikation och social interaktion.

Barn med ätsvårigheter: förhållningssätt och råd till förskolan av Kajsa Lamm Laurin. – Gothia, 2018

Det kan finnas många svårigheter kring mat och ätande. Då många barn äter fler måltider på förskolan än hemma under veckorna spelar förskolan en stor roll för barns ätande, matlust och nyfikenhet på mat. Boken ”Barn med ätsvårigheter” vänder sig till personal på förskolor och handlar bland annat om barns ätutveckling, om ätsvårigheter och om hur en utredning kan gå till. Den innehåller många konkreta råd och tips på hur man kan underlätta, stötta och skapa goda förutsättningar för barn med ätsvårigheter. Boken passar även föräldrar som vill läsa mer om barn med ätsvårigheter.

Hantera, utvärdera, förändra: med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik av Bo Hejlskov Elvén och Anna Sjölund. – Natur & Kultur, 2018

Boken vänder sig till alla som möter barn och vuxna med särskilda behov, exempelvis autism. Bo Hejlskov Elvén har skrivit den första delen av boken, som handlar om metoder och verktyg för att kunna hantera olika situationer av stress och kaos. Anna Sjölund del handlar om metoder för förändring och hur man kan förebygga uppkomna oönskade situationer. Tillsammans har de skrivit den andra delen som handlar om utvärderingsmetoder. Boken genomsyras av respekt för individen och principen att skapa bra förutsättningar för att personer med beteendeproblem ska slippa hamna i affekt, utan kunna behålla kontrollen över sig själva och växa som människor. Boken borde vara till stor hjälp för personal och familj som möter barn och vuxna med särskilda behov. 

Saknad i skolan: en vägledning för lärare att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare av Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh. – Gothia, 2018

Båda författarna har under många år arbetat med problematiken kring hemmasittande elever. Boken är en handledning till ”Nyckelmetoden”, ett tvärprofessionellt arbetssätt för att få elever med problematisk frånvaro tillbaks till skolan. Metoden bygger på samarbete och samverkan med eleven i fokus. ”Saknad i skolan” handlar om hur skolan bör bemöta frånvarande elever, men också hur skolan kan arbeta främjande med lärandemiljöer och stöd innan det gått så illa. Boken är en god hjälp för pedagoger, elevhälsa och alla som arbetar med problematiken kring hemmasittare.

Tips på böcker för barn!
Bilder på barnböcker
Ville på korttids av Norea Malmström. – Kikkuli förlag, 2018

Ville är en busig kille som tycker om att leka med sina kompisar. Ibland åker han till korttids, som är lite som ett extrahem. Där händer en massa kul. Den här gången får vi följa med Ville och hans korttidskompisar på en utflykt där Ville behöver använda sin speciella talang för att lösa ett problem. Boken innehåller teckenspråk som Ville använder sig av för att kommunicera.

Operation slutstirrat av Anna Pella, Libris, 2018

Operation slutstirrat är första delen i serien Funkisfamiljen, en ny barnboksserie för barn 6-9 år om hur det är att växa upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning. Den handlar om huvudpersonen Vide, 8 år, samt syskonen Tintin, 5 år, och Mio, 10 år. Mio har en medfödd hjärnskada och kan inte gå eller tala. Seriens första bok, Operation slutstirrat, handlar om bemötande och hur det känns när ett barn på skolgården undrar om Mio är en riktig människa. Hur ska Vide göra med alla som frågar, undrar eller stirrar på Mio? Samtidigt som det är pinsamt blir Vide väldigt arg när det händer och det händer ofta. Tillsammans med sin nya klasskompis och sina syskon försöker Vide komma på sätt att handskas med situationer som uppstår. Boken är skriven i jagform på lättläst svenska och har ett tydligt och positivt budskap. 

Melvin möter Vildis & Tildis av Amma Munya. – Avaltea, 2014

Bilderboken Melvin möter Vildis & Tildis är författarinnan Anna Munyuas tredje bok om Melvin. Melvins storasyster Matilda älskar att spela fotboll. En dag flyttar Vildis och Tildis in i grannhuset och de är superbra på det mesta. När Matilda blir av med sin världsmästarfotboll, tror hon att Vildis och Tildis tagit den. I slutändan visar det sig att Matilda har fel. Vildis & Tildis är inga tjuvar och kanske kan de alla bli vänner? Boken vill lyfta fram minoriteter som vanligtvis inte syns i det svenska barnbilderboksutbudet. Karaktärerna Vildis och Tildis är rullstolsburna och använder protes. Bokens budskap är att alla kanske vill vara bäst, men att det räcker med att man gör så gott man kan.

September

Autismhandboken: strategier för ökad livskvalitet av Katarina A. Sörngård, Natur & Kultur, 2018

Autismhandboken riktar sig till vuxna med högfungerande autism (Aspergers syndrom) eller autistiska drag. Boken innehåller strategier gällande kommunikation, relationer, konflikter, och känslor m.m. med syfte att minska stress, oro och överbelastning. Boken innehåller verktyg för att kunna organisera sin vardag bättre. Handboken är i första hand en självhjälpsbok men den är också en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare som vill få inblick i hur det är att leva med autism och hur de kan stötta. I ett särskilt avsnitt får anhöriga tips som kan underlätta i vardagen om man har ett vuxet barn eller en partner med autism.

500-5 mph Kicki Lundgren av Kicki Lundgren, Lotta Frithiof, Journal, 2018

Sara Hallén tar på sig hjälmen och startar sin motorcykel. Den 2 april 1996 omkullkastas hela hennes tillvaro på mindre än en sekund. Sara minns inte att hon blev påkörd av en bil och att hon vid kollisionen flyger över bilen, landar på asfalten och blir överkörd. Boken som till stor del är en fotobok handlar om Saras två liv, det som hon levde innan olyckan och hur det blev efteråt – men allra mest skildras hennes mod att synas och leva fullt ut. Fotograf Kicki Lundgren har följt Sara Hallén under två år. Journalist Lotta Frithiof har skrivit texten som bygger på Saras egen berättelse. Bokens titel, 500 – 5 mph (miles per hour), syftar på skillnaden i hastighet mellan att flyga och cykla.

Haja ADHD: om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmer av Björn Roslund, Natur & Kultur, 2018

Vad innebär det att ha ADHD? I mer än 20 år har bokens författare, barn- och vuxenpsykiatern Björn Roslund, fascinerats av diagnosen. Genom 14 kapitel tar han med läsaren på en hisnade resa genom en värld präglad av ADHD, där diagnosens signum och behandling är några viktiga beståndsdelar. På ett mycket lättsamt sätt presenteras avancerad kunskap och forskning samt författarens många möten med personer som har diagnosen. Boken är populärvetenskapligt skriven och vänder sig därmed till en bred publik; till intresserade läsare som vill få fördjupad kunskap, personer som själva har ADHD och inte minst till alla anhöriga. 

Juni

Boktips juni

”Essence: om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser” av Christopher Gillberg, Natur & Kultur Akademisk, 2018

Professor Christopher Gillberg är en kliniskt verksam barn- och ungdomspsykiater. Han har bl.a. producerat över 600 vetenskapliga artiklar och 30 böcker inom autismområdet . Han är upphovsman till ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations), ett samlingsbegrepp för tidigt debuterande utvecklingsneurologiska problem. Boken riktar sig till individer och familjer som lever med ESSENCE, samt personal inom olika verksamheter. Boken är en introduktion i ämnet och de olika utvecklingsavvikelserna har fått varsitt kortfattat och översiktligt kapitel, med fallbeskrivningar och referenser. Då det är minst ett av tio barn som påverkas är det mycket angeläget att sprida kunskap om detta så att man kan sätta in adekvata insatser så tidigt som möjligt.

”Neuropsykoterapi: sex essäer om neuropskologi, medvetande, emotion, minne & psykoterapi” av Barry Karlsson, OP-konsult, 2018

Boken ”Neuropsykoterapi” av Barry Karlsson presenterar några teorier inom emotions- och minnesforskningen. Här diskuteras medvetande och hur kunskap om minneslagring och rekonsolidering är viktiga ledtrådar i ett psykoterapeutiskt förändringsarbete. Enligt Barry Karlsson, specialist inom neuropsykologi, bör varje psykoterapi vara anpassad till individuella kognitiva funktioner. När psykoterapi diskuteras bör samtidigt medvetandet diskuteras. All psykoterapi tar sin utgångspunkt i just medvetande: hur vi återger våra minnen och upplevelser, hur vi berättar om våra livshändelser, hur vi förhåller oss till förväntningar och farhågor, hur vi dansar våra liv. Denna process är högaktuell inom minnes- och emotionsforskning.

Maj

​”Mitt unga fartfyllda liv: genom svårigheterna mot stjärnorna” av Amanda Malmberg, Vaktel förlag, 2018

Denna positiva bok är skriven av en 22-årig tjej med Downs syndrom som övervinner alla svårigheter. Amanda har inte alltid mått så bra och boken är hennes beskrivning av sin resa från att vara ensam, rädd och svag till att bli en stark och modig tjej med ett gott självförtroende. Idag är hon ute och föreläser delar där med sig av goda råd och tips till alla.

”Att möta små barn och deras föräldrar i vården: om anknytning, utveckling och samspel” av Pia Risholm Mothander och Anders Broberg, Natur & Kultur, 2018

Redan tidigt i ett barns utveckling kan föräldrar och förskola märka hur barn reagerar olika; att en del har hög aktivitetsnivå, handlar impulsivt och har svårt att sitta stilla medan andra lätt drar sig undan och inte gör något väsen av sig. Psykologerna Pia Risholm Mothander och Anders Broberg har studerat små barns beteenden utifrån ett familjeperspektiv. Ett centralt begrepp är anknytning. Boken fokuserar på barn och föräldrar men också på de professionella som möter familjerna och är rik på fallbeskrivningar. Utöver vårdpersonal kan verksamma inom socialtjänsten ha behållning av boken då författarna även beskriver situationer då det finns brister i föräldraskapet. 

”Åldern har sin rätt: om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning”, utgiven av Svenskt Demenscentrum, 2018

Boken ingår som en del i en webbutbildning som främst vänder sig till LSS-personal såsom boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter. Boken består av nio kapitel och behandlar delaktighet, åldrande, smärta, livsstil och vård i livets slutskede m.fl. Utbildningen har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum.

”Det är i alla fall tur att vi inte är döda” av Jonas Helgesson, Libris, 2018

Jonas Helgesson slår ofta huvudet på spiken när det gäller att få oss att upptäcka våra fördomar och begränsningar. Denna underfundiga och humoristiska kåserisamling handlar, liksom i tidigare böcker, en hel del om hur det är att ha en funktionsnedsättning, men också om det stökiga livet som småbarnsförälder. Nog kan en ana en liten dos av trötthet när han beskriver hur han återigen har blivit inbjuden att föreläsa om "bemötande av personer med funktionsnedsättning" och istället väljer att tala om bemötande av elektriker - som väl också kan klassas som en grupp.

”Himlen måste sakna en ängel” av Linn Maria Wågberg, Norstedt, 2018

Detta är Linn Maria Wågbergs debut som författare. Hennes bok handlar om den tragiska olyckan 2015 när tre tonåringar föll i vattnet vid en kanotutflykt under ett konfirmationsläger i Jämtland. Pojkarna blev svårt nedkylda och Linns son Leo hade hjärtstillestånd i sex timmar. Mirakulöst överlevde alla och boken handlar om Leos kamp tillbaka till ett ganska normalt liv. Vi får även glimtar från rättegången och Svenska hjältar-galan som pojkarna deltog i. Författaren utlämnar sig själv och berättar personligt om sin och Leos sorg och smärta.

April

”Underbara ADHD: den svåra superkraften - Lättläst” av Georgios Karpat hakis, Vilja, 2018

Tomas Dömstedt har bearbetat Georgios Karpathakis självbiografiska bok till att bli en snabbläst version. Boken är lättläst och språket flyter naturligt, med stor text och luftig layout. De knappa femtio sidorna text är uppdelade i sjutton korta kapitel. Underbara ADHD kom ut i original i början av 2017. I boken berättar Georgios Karpathakis om hur det varit för honom att leva med adhd och välsignelsen av att få en diagnos, om vad som är svårt och hur omgivningen kan hjälpa. Författaren beskriver sin uppväxt, skolgång och livet efter det mycket personligt och utan att försköna eller plocka bort svåra delar. Bokens titel manar till insikt om att adhd kan vara en drivkraft och grogrund till framgång, men att vägen dit inte har varit spikrak och självklar.

”Jakten på självkänsla: relationen mellan adhd, självkänsla & brottslighet” av Jessica Hjert, Nestor förlag, 2017

Jakten på självkänsla baseras på en studie där sambandet mellan adhd, självkänsla och kriminalitet studeras och där fokus ligger på sambandet mellan brottslighet och graden av självkänsla. Områden som berörs är impulsivitet och självkontroll, spänningssökande, utanförskap och frustration. I boken sammanfattar Jessica Hjert, beteendevetare och kriminolog, studiens resultat som visar på att utanförskap, misslyckande och drogmissbruk är gemensamt för intervjupersonerna. Framför allt visar studien att individer med adhd och brottsligt beteende upplever att de har en låg självkänsla. Det framkommer också att vissa skaffade sig god självkänsla via en identitet där de kunde vara tuffa och uppmärksammade genom att göra brottsliga handlingar. Bokens styrka är det perspektiv den tar: Vilka berättelser framkommer från de kriminella, vad har de själva för reflektioner över sina handlingar och sitt liv? Jakten på självkänsla är en bra bok för att skapa förståelse mellan det biologiska, sociala och psykologiska. 

Mars

”Undra besöker Habiliteringen” av Jeanette Milde, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2018

Undra Undersökare är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. När Lotta har en fråga flyger Undra genast iväg till habiliteringen. Där träffar hon olika barn och får veta vad de gör där. Barn behöver veta och förstå sånt de undrar över.

Undra besöker Habiliteringen finns på biblioteket. Du kan också ladda ner, och beställa häftet.
> Publikationer från Habilitering & Hälsa

”Vad sa du?” av Ida Bäckström, Oarus förlag, 2018

Ida Bäckström är tappade hörseln över en natt och fick lämna sitt arbete som frisör. Hon fick en diagnos på hörselsjukdom och implantat. Författaren beskriver på ett personligt sätt hur hon - tidigare toppmotionär - vänt sin förlust till utmaningar och vägrat känna sig som en outsider i livet trots separation och sociala svårigheter föranledda av hörselproblemen.

”Valskola 2018” av Bengt Fredriksson, 8 sidor, 2018

En lättläst faktabok om det stundande valet 2018. Man får lära sig det mesta om hur och varför vi röstar och vilka som får rösta i det svenska riksdagsvalet samt i valen till kommun, landsting, kyrka och EU-parlamentet. Avslutningsvis finns en ordlista med förklaringar till olika begrepp från Alliansen till Åtstramning. Det här är en behändig och informativ liten bok som förklarar den demokratiska processen på ett enkelt sätt. Man får också en kort historisk kontext om hur exempelvis rösträtten tidigare var begränsad och varför vi talar om höger och vänster i politiken.

Februari

Nu finns de barnböcker som rekommenderas på Opratat.se att låna på biblioteket!

Opratat är ett verktyg för att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som familjen möter. Bilderböcker kan vara samtalsstartare om känslor i de situationer boken beskriver. 

De fem skavankerna av Beatrice Alemagna, 2016

Det var fem skavanker. Den första var hålig, den andra hopvikt, den tredje mjuk och somnade jämt. Den fjärde var upp och ner och den femte var knasig hela han. En dag kommer en tjusig och helt perfekt figur som vill fixa allt och hitta lösningar på skavankernas problem.

Ensam mullvad på en scen av Ulf Nilsson och Eva Eriksson, 2015

Aldrig någonsin är världen hemskare än när man är rädd för att göra bort sig inför en massa människor! Men ibland måste man våga, om inte annat för någon annans skull ...?

Gå och bada Mister Räf! av Stefan Casta och Staffan Gonosspelius, 2007

När Mister Räf tar sin vanliga kvällspromenad får han syn på en liten blå blomma. Mister Räf önskar att han var lika vacker. Han försöker på många sätt, han rullar sig i lera, klär sig i mossa, men varje gång han frågar de andra djuren vad de tycker så säger de att han är grå och luktar illa, och han får rådet att ta ett bad.

Alla dör av Jesper Lundqvist och Gabi Frödén, 2015

Någon lever i en dag. En annan några andetag. En tredje finns i hundra år. Sen går det ändå som det går: alla dör.

November

Bilderböcker med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)

av Embla Sue Panova, Jessika Linde och Lina Sandqvist

Maj

Stödsamtal och stödterapi

av Ingrid Ljunggren

Boken är en fristående fortsättning på författarens förra bok Samtalet som psykologisk metod. Författarens intention är att operationalisera och konkretisera begrepp för att beskriva vad och hur stödsamtalsledare och stödterapeuter gör och varför grundat i deras generiska samtalsfärdigheter. Författaren vill även beskriva både stödsamtal och stödterapi som kvalificerade metoder, stödsamtal som förebyggande hälsovård och stödterapi som läkande behandling.

April

Mot alla odds

av Uffe Karlsson

Det tog 53-årige Uffe Karlsson 11 år att skriva klart sina memoarer. Uffe är född med en cp-skada och saknar talet helt. Uffe har skrivit sin bok, bokstav för bokstav – med en pinne fastsatt i en huvudbonad. Till vardags arbetar Uffe som kanslist på bandylaget Eskilstuna BS kansli. Den 80-sidiga boken handlar om Uffes liv från barndomen, via skolåren till vuxenlivet.

Mars

Tre häften på Lättläst!

Fixa städningen, Fixa i köket och Fixa tvätten, av Kerstin Lindblad och Misse N Josefsson, LäroMedia Bokhandel AB, 2011. Häftena är på 20-32 sidor. Lärarhandledning finns att ladda ned.
Böckerna har kortfattade texter, foton och tecknade bilder som skildrar hur man ska tvätta, städa och fixa i köket. En hel del bra tips!