Om oss

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Vi ger individanpassade insatser för kommunikativt och kognitivt stöd. Vi har anhörigutbildningar och en webbkurs. Vi ger också handledning till personal inom Habilitering & Hälsa.

Bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker och filmer med anknytning till funktionsnedsättningar. Här finns även tidskrifter. 

Frågetjänst 

Frågetjänsten svarar på frågor om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Du når oss på telefon, chatt, 1177 e-tjänster, e-post. 

Internethabilitering

Vi utvecklar webbkurser och annat e-stöd till habiliteringens målgrupper. Vi använder oss av den digitala plattformen Stöd och behandling. Scope är den kurs som i dag finns tillgänglig för patienter.

Individanpassat stöd

Du som har kommunikativa eller kognitiva svårigheter kan träffa oss för stöd, rådgivning och behandling om du har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. För individanpassat stöd behövs en remiss. 

Kurser och grupper för anhöriga

Du som är anhörig till ett barn eller en vuxen med en funktionsnedsättning kan anmäla dig till de kurser och grupper vi anordnar.

Podden Funka olika

Vi producerar podden Funka olika. I podden kan du lyssna på personliga samtal och råd från experter om livet med funktionsnedsättning. 

Tidningen Funktion i fokus

Vi ger ut tidningen Funktion i fokus som bidrar med kunskap och inspiration till alla som möter människor med funktionsnedsättning. Innehållet finns i tryck och på funktion.se.

Utställning och visningsmiljö

I utställningen och visningsmiljön kan du titta på, prova och lära dig mer om olika former av kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns kunnig personal som är specialiserade på området.

Vägledare

Vägledaren för neuropsykiatriska diagnoser ger fördjupad rådgivning om autism och adhd.

Webb och informationsmaterial 

Vi sprider information genom webbplatserna asdföräldrar.se, autismforum.se, funktionshindersguiden.se och ungochasperger.se. Vi tar också fram broschyrer om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Utveckling av metoder och arbetssätt

Vi arbetar med metodutveckling, intern handledning och implementering av nya arbetssätt och metoder inom Habilitering & Hälsa. Vi driver även forskningsprojekt.

> Kort information om Habiliteringens resurscenter (pdf)