Arbeta hos oss

Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Region Stockholm som erbjuder specialiserad habilitering till barn, ungdomar och vuxna. Habilitering bedrivs i öppenvård vid lokala habiliteringscenter och i kompletterande länsövergripande verksamheter. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har särskild kompetens i hur funktionsnedsättningar påverkar vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi ger råd stöd och behandling för att förebygga och minska svårigheter.

I kortfilmen Därför jobbar vi med habilitering berättar en arbetsterapeut, logoped, kurator, psykolog, specialpedagog, sjukgymnast/fysioterapeut och en forskningssamordnare om hur det är att arbeta i Habilitering & Hälsa.


Vi som jobbar här

Vi är 700 medarbetare vid 30 olika center över hela Stockholms län. Tillsammans möter vi 22 000 patienter varje år och bedriver egen forskning och utveckling bland annat inom e-behandlingar. Hos oss jobbar bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer/socionomer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.

Vi letar alltid talanger som delar vår ambition och våra värderingar. Här kan du hitta alla våra jobb. Skriv ”habilitering” i sökfältet så hittar du lättare jobben hos oss:

> Lediga jobb inom Region Stockholm

Vår vision och värdegrund

Vårt mål är att göra samhället mer jämlikt genom att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättningar. Vi tror på allas lika värde, patientens fokus och på arbetsglädje genom tvärprofessionellt kollegialt lärande. Vår verksamhet är i ständig utveckling, bland annat när det gäller ny teknik och hjälpmedel och vi är beroende av kompetenta medarbetare som vill göra verklig skillnad.

Personalpolicy

Läs mer om medarbetarskap inom Region Stockholm

> Region Stockholm som arbetsgivare

Så jobbar vi

Hos oss möter du barn och vuxna med diagnoser inom hela autismspektrum, döv och dövblindhet, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och motoriska och rörelsenedsättningar. Vi jobbar  i tvärprofessionella team, strukturerat efter vårdprocesser och med utarbetade habiliteringsprogram. 

Följ oss

Vi ger ut tidningen Funktion i fokus, som vänder sig till personer som möter funktionsnedsättningar i arbetet. Det kostar inget att prenumerera på tidningen. Vi skickar också ut ett nyhetsbrev med aktuell forskning och kunskap om funktionsnedsättningar och habilitering.

> Prenumerera på tidningen Funktion i fokus (2 nummer/år)
> Prenumerera på nyhetsbrevet Funktion i fokus (10 gånger/år)
> Följ Funktion i fokus på facebook så missar du ingenting

Podden Funka olika

Lyssna på vår podd Funka olika, om hur livet funkar med funktionsnedsättning. Vårt koncept bygger på en kombination av personliga samtal och råd från experter. 

> Lyssna på Funka olika