AKKtiv KomIgång fredagar i Sollentuna

Kurs för föräldrar till barn med försenad språk- och kommunikationsutveckling

Syfte med kursen: 

  • Att få ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barns utveckling av kommunikation, språk och tal.
  • Att få konkreta tips på hur ni kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i er familjs vardag.
  • Att lära er om och hitta AKK - Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt - som passar ert barn och er familj.
  • Att prova att använda AKK i hemmet.
  • Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra

Kursen hålls på sex fredagförmiddagar kl. 9:00-11:30.

Kursdatum: 9/10, 23/10, 13/11, 27/11, (uppehåll över jul och nyår) 22/1 och 29/1.

Deltagare i gruppen är föräldrar till förskolebarn med nedsatt kommunikationsförmåga. Gruppen kommer att bestå av tre till åtta familjer. Om ni är två föräldrar i familjen är det önskvärt om båda kan vara med i gruppen. Särskilt viktigt är detta vid första tillfället. Om inte båda föräldrarna kan vara med vid samtliga tillfällen rekommenderar vi att en av er prioriterar att gå regelbundet eftersom grupptillfällena bygger på varandra. I gruppen varvas föreläsningar och diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. Ni får också en liten hemuppgift vid varje tillfälle.

Deltagarantalet är begränsat. Du får en bekräftelse inför kursstart om plats kan erbjudas. Antalet deltagare är begränsat och anpassat till lokalens storlek för att kunna hålla avstånd. Fika serveras ej (ta gärna med något själv att äta eller dricka).