Bemöta problembeteenden - få barnet att samarbeta bättre - FULLBOKAD

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursens syfte är att ge kunskap om problembeteendens funktion samt ge praktiska tips och råd kring hur problembeteenden kan förebyggas och hanteras.

  • Vad är problembeteenden?
  • Hur kan man förstå problembeteendens funktion?
  • Strategier för ökat samarbete mellan vuxen och barn
  • Förebyggande strategier
  • Att som vuxen hantera sina känslor och reaktioner

Passar dig vars barn uppvisar problembeteenden, t ex utbrott, gör sig själv eller andra illa, förstör saker, låter inte vuxna prata med varandra, kramar främlingar, låter inte vuxen bestämma.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

4 november kl.13.00-16.00

18 november kl. 13.00-16.00

2 december kl. 13.00-16.00

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.
Läs mer om Autismcenter små barns verksamhet, våra kurser och eventuella ändringar i programmet här.