Empowerment - ta kontroll över ditt liv

Vad är viktigt i ditt liv just nu? Välkommen att delta i en grupp för ungdomar med rörelsenedsättning 16-20 år.

Gruppen träffas vid fem tillfällen för att diskutera teman som vi bestämmer tillsammans. Exempel på teman kan vara att leva livet med funktionsnedsättning, framtid, delaktighet och relationer.