Grundläggande kommunikation

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Kursen syftar till att stärka och utveckla kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan. Strategier för att underlätta kommunikation i vardagen, fokus på att begära föremål och aktiviteter.

  • Vad är kommunikation?
  • Kartläggning av barnets kommunikation
  • Begära föremål/aktiviteter
  • Att följa och tolka barnet
  • Skapa anledningar till kommunikation
  • Underlätta språkförståelsen

Passar dig vars barn kommunicerar främst med kroppsspråk. Barnet tar t ex din hand för att visa vad han/hon vill. Uttrycker sig eventuellt med enstaka ord.

Kursen består av tre tillfällen, följande datum:

5 november kl.9.00-12.00 

12 november kl. 9.00-12.00 

19 november kl. 9.00-12.00 

Det är viktigt att närvara vid alla tre tillfällen!

Till kurser och teman på Autismcenter små barn kan vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum anmäla sig. Även den för barnet ansvariga förskolepedagogen kan efter vårdnadshavares godkännande anmäla sig till kurser och teman. Detta gäller både barn inskrivna på Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, region Stockholm.
Läs mer om Autismcenter små barns verksamhet, våra kurser och eventuella ändringar i programmet här.