Liggande dans

För vuxna med flerfunktionsnedsättning (även andra vuxna som har mycket begränsad förmåga till egen rörelseaktivitet)

I liggande dans får du som har en mycket begränsad förmåga till egen rörelse, stöd i att röra dig till musik när du ligger ner på golvet. Du dansar utifrån dina egna förutsättningar och kan utforska den egna kroppens möjligheter till rörelse. Upplägget följer en given ordning där struktur och musik är densamma varje gång, men rörelserna kan variera. Liggande dans bygger på samspel mellan dig och en person som är medföljare. 

Grupperna inleds med ett introduktionstillfälle för assistenter och omfattar därefter 7 tillfällen för patienterna.

Grupp 1: Måndagar 7 september- 26 oktober kl 13.00-14.00

Grupp 2 Måndagar 2 november-21 december kl 13.00-14.00


Kontakta Motorik- och träningscenter för mer information och intresseanmälan, 08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00.