Struktur och hjälpmedel i vardagen för ungdomar med adhd/add 13-17 år FULLBOKAD

För närstående till ungdomar med adhd/add 13-17 år

Ungdomar med adhd/add har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och hjälpa tonåringen till större självständighet. Föreläsningen pågår i två timmar. Därefter besöker vi visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd.

Under besöket kommer även bildshopen vara öppen. Där går det att köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.